TLCargo

Zdravotnický materiál vyžaduje při přepravě řádnou péči

Zdravotnický materiál vyžaduje při přepravě řádnou péči

Zdravotnický materiál nemůžete svěřit přepravním společnostem, které doručují zboží zákazníkům na jejich adresu trvalého či přechodného pobytu. Není to z toho důvodu, že by to nezvládly kapacitně nebo profesionálně, je to proto, že je nutné při přepravě zdravotnických potřeb, léků a veškerých dalších pomůcek pro tento obor dodržet přísná legislativní ustanovení a mít k těmto účelům speciálně vybavené dopravní prostředky.

Pro veškeré předměty tohoto charakteru je nutné zajistit přepravní podmínky, které udrží stoprocentní jakost i při transportu na dlouhé vzdálenosti kamionovou, námořní či leteckou dopravou.

Co si představit pod pojmem zdravotnický materiál

Injekce – injekční materiál, jako jsou stříkačky, kanyly a jehly, musí být bezpodmínečně sterilní, tedy nesmí dojít k porušení obalu v žádném případě. Přeprava sterilního materiálu vyžaduje zvláštní pracovní postupy při manipulaci a skladování.

Gáza a obinadla – některá obinadla jsou rovněž sterilní, slouží pro obvazování otevřených ran, které krvácí, a rána tak musí být důkladně zajištěna proti bakteriím a dalším patogenům.

Lékařské přístroje – mnohdy se jedná o velmi drahé a citlivé přístroje, stroje či mechanismy pro práci v oboru chirurgie, ale i v ambulantní léčbě a diagnostice a také ve farmacii. S tímto nákladem se musí zacházet, jak se říká, „v rukavičkách“ a vyžaduje to opět dodržování předpisů v logistice včetně požadavků na skladové prostory.

Dezinfekce – v mnoha případech jde o nebezpečné chemické látky, které nesmí proniknout do okolního prostředí a kontaminovat ovzduší či spodní vody. S dezinfekcemi se zachází jako s toxickými jedy, opět s velmi přísnými logistickými postupy.

Léky a léčivé přípravky – s léky je to velmi podobné, jako s dezinfekcemi, některé z nich jsou v podobě tablet či sypkého prášku, jiné v tekuté formě. Mohou být uchovány v plastu nebo ve skle a mnoho těchto nádob je citlivých na mechanické poškození.

Děkujeme! Brzy vás budeme kontaktovat.

Kontaktujte nás