TLCargo

Naše sklady

Skladujeme zboží a výrobky opatrně

TLCargo warehouses

Adresa společnosti

TLCargo a.s.

Adresa:

Na Máchovně 1610,
266 01 Beroun, Czech Republic

Telefonní číslo:

+420 608 956 190

Kontakt pro média e-mail:

media@tlcargo.eu

Celková kapacita skladu

více 5500 balení

To vám umožní současně uložit až 1000 m3 zboží

Podmínky skladování a certifikáty

Podmínky skladování
Podmínky skladování
Podmínky skladování
Podmínky skladování
Podmínky skladování

TLCargo a.s. má moderní sklady. S ohledem na bezpečnost nemovitosti je celý areál a sklady pokryty fyzickou ochranou, poplašným systémem a monitorováním uzavřeného okruhu. Přístup do budov a místností je omezen a registrován prostřednictvím systému kontroly přístupu. Máme sklady pro výrobky vyžadující teplotu 15-25 °C a chladírenské sklady pro skladování výrobků při teplotě 2-8 °C. Kapacita skladovacích místností je více 5 500 balení a 440 balení při teplotě 2–8 °C. Ve skladovém komplexu jsou samostatné sklady - depozitář, kontrolované produkty a dovozce.

Skladová hala je vytápěna a chlazena nezávislými zařízeními nakonfigurovanými tak, aby i v případě poruchy poloviny z nich zůstaly požadované podmínky na odpovídající úrovni. Teplota a vlhkost monitorované 24/7 s možností vzdáleného prohlížení jsou archivovány a uloženy po dobu 5 let. Ve všech skladech jsou nainstalovány dva nezávislé poplašné systémy, které v případě poruchy jakéhokoli zařízení nebo výskytu odchylek od nastavených parametrů odesílají informace určeným osobám (SMS, e-mail, informace bezpečnostním agenturám), a tito jednají v souladu s ustanoveními postupů systému managementu kvality a přijímají příslušná opatření k odstranění poruchy.

Aby byla zajištěna maximální bezpečnost skladovaných produktů, jak vlastních, tak svěřených, střechy, kompresory a další zařízení odpovědná za udržování správné teploty, jakož i servery umožňující provoz IT systému kontrolujícího provoz skladu, jsou připojeny k energetickým generátorům, zajištění nepřetržitého provozu zařízení i v případě poruchy napájení ze sítě.

Všechna zařízení, místnosti, IT systém a procesy probíhající ve skladech byly kvalifikovány a samotné sklady byly mapovány nezávislou certifikovanou jednotkou, aby byla zajištěna maximální bezpečnost a správné rozložení teploty v celém skladu.

Přepracovaný podle našich potřeb ověřený IT systém zajišťuje, že splňujeme požadavky nového DPD. Máme plnou kontrolu nad každým uloženým obalem a jeho historií. Systém zajišťuje soulad s principem FEFO a blokuje uvolňování produktů s příliš krátkou dobou použitelnosti.

Zjistěte náklady na dopravu

Zjistěte cenu

Děkujeme! Brzy vás budeme kontaktovat.

Kontaktujte nás