TLCargo

Léky se přepravují ve speciálních vozech

Léky se přepravují ve speciálních vozech

V průběhu přepravy léčiv a zdravotnických potřeb nesmí pochopitelně dojít k jejich poškození. Proto je nutné, aby tento náročný a zodpovědný proces probíhal pouze těmi dopravci, kteří k tomu mají nejen povolení, ale také patřičně vybavené dopravní prostředky. Společnost, která získá certifikát pro distribuci léčiv, je dále povinna dodržovat veškeré právní předpisy, které jsou uvedené v zákonech o léčivech.

  • Přeprava léků v rámci jednoho státu probíhá většinou automobilovou dopravou.

Vozy TLCargo jsou speciálně upravené tak, aby byla zajištěna nejen bezpečná přeprava, ale také ideální klimatické podmínky. To se týká především teplotních požadavků. Léky, které by byly vystaveny jiným teplotám, než stanovuje výrobce, by se mohly buď zcela znehodnotit nebo ztratit účinnost. Dalším parametrem pro bezpečnou přepravu je předepsaná vlhkost.

  • Přepravci lékařského materiálu musí splňovat ještě jednu důležitou podmínku.
  • V mnoha případech se na léky nebo jiný materiál velice spěchá.
  • Pružnost a okamžitá reakce je tedy nezbytnou podmínkou pro tuto náročnou profesi.

Doprava letecky i po moři

Přeprava léků mezi jednotlivými státy se často řeší leteckou cestou. Je tak zajištěna především rychlost dodání. V některých případech je ideální volbou přeprava námořní.

  • Léky jsou uchovány ve speciálních kontejnerech, kde jsou dokonale zajištěny proti poškození.
  • Kontejnery jsou také vybavené systémem, který udržuje požadovanou teplotu.

Celý proces je monitorován

Ve všech případech dopravy je její součástí monitoring, díky němuž jsou zaznamenané, a tudíž i dohledatelné všechny parametry, kterým byly produkty vystaveny. Díky tomuto propracovanému systému je také možné najít konkrétní šarže léčiv.

  • Monitorování probíhá od chvíle, kdy je lékařský materiál převzat, až do jeho předání.
  • Týká se to tedy i skladování před samotnou distribucí.

Děkujeme! Brzy vás budeme kontaktovat.

Kontaktujte nás