TLCargo

Dovozce léků musí splňovat přísné požadavky

Dovozce léků musí splňovat přísné požadavky

Distribuce léků a zdravotnických potřeb není vůbec jednoduchou záležitostí. Společnosti, které se tím zabývají, musí splnit celou řadu přísných podmínek a nařízení. Proto se většinou specializují jen na dovoz těchto produktů. Jednou z nezbytných podmínek je automobil, který je upraven tak, aby byly zajištěny dané podmínky pro konkrétní druhy léků a léčiv.

  • Ve velké míře se jedná především o teplotní nařízení daná výrobcem.
  • Pokud by byly při transportu léky vystavené jiným teplotám, než je doporučeno, pak by mohlo dojít kupříkladu ke snížení léčivých účinků.
  • Ve finále by mohl tento problém dokonce poškodit zdraví pacienta.

Dodržovat nařízení ohledně teplot je náročné především v letních a zimních měsících.

Monitoring teplot během transportu

Společnost TLCargo a.s. zajistí rychlou a bezpečnou dopravu veškerého zdravotnického materiálu. Jestliže je nutné po nějakou dobu léky uskladnit, pak jsou k dispozici specializované sklady, které ve všech směrech splňují veškeré pokyny výrobců léčiv i normy Evropské unie.

  • U většiny léků je požadovaná teplota v rozmezí 10 až 25 °C.
  • Řada léčiv má tento parametr upravený mnohem přísněji.
  • Platí to především u mastí, čípků, injekcí a podobných produktů.

Průběh teplot je při skladování i transportu monitorován. Je tedy možné si vyžádat report teplotních hodnot pro konkrétní preparát. Z toho plyne, že distribuce léčiv může být svěřena pouze společnostem, které mají k této činnosti povolení. To vydává SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv). K žádosti je nutné uvést osoby, které jsou k této činnosti kvalifikované. Což znamená, že zodpovědné osoby musejí mít patřičné vzdělání a dostatečně dlouhou praxi.

  • SÚKL je také oprávněn průběžně kontrolovat akreditované dovozce léků.
  • Bezpečnost a kvalita léků i lékařských pomůcek je tak stoprocentně zajištěna.

Děkujeme! Brzy vás budeme kontaktovat.

Kontaktujte nás